Vilniaus Legenda

LEGENDA APIE VILNIAUS ĮKŪRIMĄ

Senų senovėje Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas išvyko medžioti į Šventaragio slėnio girią už dešimties mylių nuo tuometinės savo sostinės Trakų. Medžioklė buvo sėkminga – Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas sumedžiojo Lietuvos girių karalių taurą, dabar ši vieta vadinasi Tauro Kalnas. Pavargęs po ilgos sėkmingos medžioklės Didysis kunigaikštis ten pat ir apsistojo nakvoti, kadangi buvo labai vėlu grįžti į Trakus. Vos spėjo valdovas sumerkti akis, aplankė jį nepaprastas sapnas. Sapnavo Gediminas, kad kalno viršūnėje, kur jis buvo tądien taurą nukovęs, stovi didžiulis geležinis vilkas ir pakėlęs išdidžią galvą į mėnulį, staugia taip, tarsi šimtas vilkų staugtų. Вidysis kunigaikštis griebė lanką, taikėsi ir ėmė šaudyti strėlėmis į baisų žvėrį. Bet, atsitrenkusios į vilką, strėlės nuo jo atšokusios sulūžo ir nepadariusios jokios žalos nukrito ant žemės: pasirodė, kad nuožmus vilkas buvo aprengtas geležiniais šarvais.
Pažadintas tekančios saulės spindulių, prisiminė Kunigaikštis keistąjį sapną ir sako savo žyniui, vardu Lizdeika (jis buvo rastas erelio lizde, ir buvo Lizdeika kunigaikščio Gedimino vyriausiasis žynys, vyriausias pagonių kunigas):
“Susapnavau keistą sapną”. Ir nupasakojo viską, kas jam sapne buvo pasirodę. Jis Gediminui tarė: “Didysis kunigaikšti, geležinis vilkas reiškia: sostinė čia stovės, o staugimas jo viduje – tai, kad jos garsas sklis po visą pasaulį”. Ir didysis kunigaikštis Gediminas rytojaus dieną, nebeišvykdamas, pasiuntė žmonių ir įkūrė vieną pilį Šventaragyje – Žemąją, o antrąją – ant didelio kalno pradėjo statyti būsimąją sostinę, o jos vardą – Vilnius – paėmė iš Vilnios upės.

© 2016 – 2021 Illusion Rooms